АМКУ відкрив справу проти постачальника води Моршинське джерело № 6

АМКУ відкрив справу проти постачальника води Моршинське джерело № 6
Фото: ÀÌÊÓ ðåêîìåíäóåò 10 òîðãîâûì ñåòÿì óìåíüøèòü ðîçíè÷íûå öåíû íà ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ è ìÿñî ïòèöû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñíèæåíèåì öåí ïðîèçâîäèòåëåé

Антимонопольний комітет розпочав справу проти ТОВ “Аквамаркет Сервіс” та підприємця О.М. Станжура, які поширювали неправдиву інформацію про лікувальні властивості води “Моршинське джерело № 6”.

Про це повідомила пресслужба Антимонопольного комітету України.

“Зазначені суб’єкти господарювання у маркуванні продукції води під позначенням “Моршинське джерело № 6”, повідомляють про її “виражений позитивний вплив” на функціонування людського організму. Але щодо цих фактів відсутні належні підтвердні документи, відповідні висновки компетентних органів, результат наукових досліджень, випробувань тощо.

Також на вебсайті ТОВ “Аквамаркет Сервіс” виявлено нічим не підтверджену інформацію про “лікувальні властивості” зазначеної продукції” – йдеться у повідомленні.

У АМКУ також наголосили, що маркування продукції води “Моршинське джерело № 6” не містить обов’язкової для надання споживачу інформації, зокрема, щодо її виробника.

Наразі відкрито справу за фактом поширення непідтвердженої інформації про “лікувальні властивості води”.

Читай нас у та
Адреса: https://agroreview.com/content/amku-vidkryv-spravu-proty-postachalnyka-vody-morshynske-dzherelo-%E2%84%96-6
Like
Цікаво
Подобається
Сумно
Нічого сказати