Антимонопольний комітет погодив приватизацію комбінату хлібопродуктів на Рівненщині за 147 мільйонів

Антимонопольний комітет погодив приватизацію комбінату хлібопродуктів на Рівненщині за 147 мільйонів
Фото: [:uk]ÀÌÊÓ ðåêîìåíäóåò 10 òîðãîâûì ñåòÿì óìåíüøèòü ðîçíè÷íûå öåíû íà ìîëî÷íóþ ïðîäóêöèþ è ìÿñî ïòèöû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñíèæåíèåì öåí ïðîèçâîäèòåëåé[:]

Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив приватному підприємству “Обрій” (Львівська область) придбати єдиний майновий комплекс держпідприємства “Радивилівський комбінат хлібопродуктів” (КХП, Радивилів Рівненської області), право на придбання якого за 147 млн ​​грн приватна компанія отримала за підсумками аукціону в системі “ProZorrо.Продажі”.

За даними держреєстру, ПП “Обрій” зі статутним капіталом 25 тис. грн займається вирощуванням зернових та зернобобових культур, а також тваринництвом. Належить депутату Саратської райради Одеської області Івану Димову, який також є власником Красненського КХП (смт Красне Львівської області), а також кількома компаніями в аграрній та логістичній сферах.

ПП “Обрій” придбало Радивилівський КХП на онлайн-аукціоні Фонду держмайна 2 серпня за 147 млн грн, тоді як початкова ціна активу була встановлена на рівні 141,49 млн грн.

Підприємство займається виробництвом продуктів борошномельно-круп’яної промисловості. Основна номенклатура продукції: складське господарство (прийом, сушіння, очищення, зберігання, відвантаження на транспорт) та оптова торгівля зерном.

За даними ФДМУ, актив складається з будівель та споруд загальною площею 65 тис. кв. м, серед яких адмінбудівля, елеватори, тваринницькі ферми, комбікормовий завод, залізничне депо та тепловозоремонтне депо, магазин, пекарні, борошномельний завод, лабораторія, склади, цехи, гаражі та інші господарські споруди.

Загальна площа 10 земельних ділянок, що використовуються підприємством для господарської діяльності, – 41,4 га. Є необхідне технологічне обладнання та комунікації: водо-, електропостачання, каналізація, під’їзні автомобільні та залізничні колії.

Джерело: biz.censor.net

Читай нас у та
Адреса: https://agroreview.com/content/antymonopolnyj-komitet-pogodyv-pryvatyzacziyu-kombinatu-hliboproduktiv-na-rivnenshhyni-za-147-miljoniv
Like
Цікаво
Подобається
Сумно
Нічого сказати