Позакореневе фосфорно-калійне підживлення озимих культур

Позакореневе фосфорно-калійне підживлення озимих культур
Фото: new shoots of a winter wheat on a spring field

Через низку організаційно-господарських і ґрунтово-кліматичних факторів, які наразі склались у вітчизняних господарствах, не всі озимі культури отримали достатню кількість сполук фосфору та калій за рахунок кореневого живлення. Наразі на багатьох полях, де вирощуються озимі, спостерігається прихований дефіцит фосфору та калію або ж явно виражені ознаки дефіциту цих елементів, що виражається у слабкому розвитку кореневої системи та вегетативних органів. Це призводить до зниження синтезу і вмісту цукрів, вмісту зв’язаної води в рослинах, погіршує перезимівлю рослин та їх відростання навесні. Тому фахівці компанії UKRAVIT SCIENCE PARK рекомендують підживлювати озимі культури позакоренево добривом Авангард Фосфор+Калій (P2O5 – 100 г/л, K2O – 180 г/л), яке містить легкозасвоювані сполуки фосфору та калій, що швидко проникають у клітини і забезпечують потреби культур в цих елементах.  

«Фосфор і калій – головні елементи мінерального живлення, які є фундаментом повноцінного збалансованого живлення озимих культур: вонинеобхіднікультурам на ранніх фенофазахвосени, коли закладається потенціал їх майбутньої високої врожайності,зазначає керівник напрямку мікродобрив компанії Сергій Адаменко.Однак восени через низку несприятливих чинників – низька температура,не оптимальний рН ґрунту, дефіцит рухомих сполук фосфору та обмінного калію в ґрунті, пізній посів тощоспоживання молодими рослинками сполук фосфору та каліюпогіршується. Критичною фазою пшениці озимої щодо споживання сполук фосфору восени є перші 5-6 тижнів. Так, за перші 10-12 днів своєї життєдіяльності культура споживає 15% сполук фосфору від загальної потреби, які вже неможливо буде компенсувати на пізніших фенофазах, оскільки сполуки фосфору забезпечують формування добре розвиненої кореневої системи та позитивно впливають на процеси кущення.А новітні високоврожайні сорти пшениці озимоїза своїми біологічними особливостями є «фосфорофілами». Вони потребують високого або дуже високого забезпечення ґрунту рухомими сполуками фосфору, а за низькогорівня забезпеченості цим елементом їх врожайністьзнижуєтьсяяк мінімум на 10-15%. Тож з метою усунення нестачі фосфору на пшениці озимійрекомендуєтьсяпідживлювати їїпозакоренево добривом Авангард Фосфор+Калійу фазі 2-3 листків в нормі 3-5 л/га. Щодо ріпака озимого, то сполуки фосфору впливають на всі його життєво важливі процеси, на передачу генетичної продуктивностігібриду або сорту, яка на 80% закладаєтьсяще восени.За дефіциту сполук фосфору в осінній період проявляється нестача енергії в рослинах, що погіршує ріст і розвиток кореневої системи, оскільки вона повністю залежить від енергіїтаасимілянтівфотосинтезу вегетативних органів. Нестачу фосфору на ріпаку озимому рекомендується усунути,застосовуючи позакореневодобриво Авангард Фосфор+Калійу фазі 6-8 листків у нормі 3-5 л/га».

За рахунок позакореневого підживлення добривом Авангард NPK Фосфор+Калій, яке містить легкозасвоювані форми фосфору та калію, озимі культури повноцінно забезпечуються цими елементами мінерального живлення, що є актуальним за несприятливих умов. Крім того, калій у добривіпокращує ріст і розвиток рослин озимих культур, сприяє синтезу і відтоку асимілянтів з вегетативних органів до вузла кущення зернових культур і кореневої «шийки» ріпака озимого, накопиченню зв’язаної води в рослинах, що підвищує їх холодо-, зимо- та морозостійкість і поліпшує стійкість озимих культур до різного роду хвороб і шкідників. 

Таким чином, позакореневе підживлення озимих культур добривом Авангард Фосфор + Калій у критичні їх фенофази восени є важливим технологічних прийомом, який забезпечує успішну перезимівлю, реалізацію генетичного потенціалу сорту або гібриду та сприяє отриманню їх високої сталої врожайності. 

Читай нас у та
Адреса: https://agroreview.com/content/pozakoreneve-fosforno-kalijne-pidzhyvlennya-ozymyh-kultur
Like
Цікаво
Подобається
Сумно
Нічого сказати