182818
178171

Купівля-продаж сільськогосподарської землі: умови договору

1 липня 2021 року офіційно набуває чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» (надалі - Закон № 552-IX), який відкриває перший етап функціонування ринку землі сільськогосподарського призначення.

До 1 січня 2024 року ключовими гравцями на ринку землі буду виключно фізичні особи, які зможуть вільно розпоряджатися і набувати у власність раніше підмораторні земельні ділянки.

Однак, для належного функціонування першого етапу ринку законодавець передбачив низку запобіжників та умов для вільного обігу земель.

I. Законодавчі запобіжники на ринку землі

На першому етапі запуску і функціонування ринку землі законодавець передбачив запобіжники у вигляді обмеження щодо концентрації по площі земель в одних руках та обмеження за колом осіб.

Пропонуємо більш детально розібратися з наведеними запобіжниками, які на цьому етапі запуску ринку (до 01.01.2024) будуть розповсюджуватися саме на фізичних осіб.

A. Обмеження щодо концентрації земель

Це обмеження стосується покупців земель сільськогосподарського призначення загальної площі у розмірі до 100 га в одні руки. Мається на увазі, що ви можете купувати земельні ділянки виключно в межах до 100 га, а у випадку порушення цього обмеження набуті земельні ділянки понад 100 га підлягатимуть конфіскації.

B. Обмеження за колом осіб

Обмеження за колом осіб - це фактично обмеження в участі фізичних осіб - громадян України на ринку землі. Зокрема, до кола таких фізичних осіб законодавець відніс:

 • осіб, які належать (належали) до терористичних організацій;

 • осіб та пов'язаним з ними осіб, стосовно яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок.

Порушення сторонами правочину обмежень, які наведені в пунктах А, В є підставою для визнання правочину недійсним з наступною конфіскацією земельної ділянки.

II. Підготовка сторін до моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки

Укладення законної цивільно-правової угоди купівлі-продажу земельної ділянки в умовах ринку землі буде напряму залежати як від покупця (в контексті дотримання ним законодавчих запобіжників), так і від продавця земельної ділянки (в контексті підготовки земельного активу до продажу).

Для кожної із сторін (продавця і покупця) ми підготували перелік питань для самоконтролю, в контексті перевірки вашої готовності до укладення угоди та відносно дотримання всіх необхідних умов для укладення законного договору купівлі-продажу земельної ділянки.

A. Як продавцю підготуватися до продажу земельної ділянки?

Для самоконтролю власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення, який вирішив продати земельну ділянку, пропонуємо перевірити дотримання останнім наступних умови до моменту укладення договору.

1. Наявність оригіналів документів, які посвідчують ваше право власності на земельну ділянку (якщо такі документи відсутні - отримати дублікат правовстановлюючого документа).

2. Земельна ділянка сформована як об'єкт цивільних прав та зареєстрована в базі Державного земельного кадастру (якщо земельна ділянка не зареєстрована - замовити у землевпорядної організації відповідну документацію із землеустрою та зареєструвати земельну ділянку в Державному земельному кадастрі).

3. Право власності на земельну ділянку зареєстровано за вами в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (якщо право власності не зареєстровано - необхідно звернутися з пакетом документів до приватного або державного нотаріуса та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).

4. Наявність звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (якщо такий звіт відсутній - замовити розроблення цього звіту у суб'єкта оціночної діяльності).

5. Вами не порушено переважне право надрокористувача або землекористувача на придбання земельної ділянки у власність і в повному обсязі дотримано встановлену законодавцем процедуру для можливості надрокористувача або землекористувача реалізувати таке переважне право (якщо переважне право надрокористувача або землекористувача порушено - готуйтеся до судового позову про переведення прав та обов'язків покупця за договором).

6. Перевірити, чи не являється належна вам земельна ділянка предметом судових спорів та щодо неї відсутній спір про право (якщо земельна ділянка (права на неї) є предметом судового спору - терміново звернутися за допомогою до юристів та будувати правову позицію захисту земельного активу).

7. Перевірити, чи на земельну ділянку не накладено жодних арештів та/або заборон на її відчуження (якщо наявні арешти та/або заборони на відчуження земельної ділянки - необхідно вжити заходи щодо припинення (скасування) накладених арештів та/або заборон).

8. Ви маєте відкритий банківський рахунок (якщо такого рахунку ви не маєте - необхідно оперативно звернутися в банківську установу та відкрити рахунок).

Якщо ви ознайомилися зі всіма пунктами по списку і у вас немає жодних проблем - значить ви і ваша земельна ділянка готові до участі на ринку землі!

B. Як покупцю підготуватися до ринку землі?

Для самоконтролю покупця земельної ділянки сільськогосподарського призначення рекомендуємо перевірити наступну інформацію.

1. Ви не потрапили до переліку осіб, які належать (належали) до терористичних організацій.

2. Ви або ваші рідні не належите до переліку осіб, стосовно яких застосовано обмежувальні заходи (санкції) у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок.

3. У вас є відкритий рахунок в банківській установі (якщо ні - необхідно терміново звернутися до банку та відкрити такий рахунок).

4. Ви можете документально підтвердити джерела походження коштів (інших активів), за рахунок яких набувається право власності на земельну ділянку (якщо ні - вам можуть відмовити в посвідченні цивільно-правової угоди).

5. Ви замовили і провели legal due diligence (юридичний аудит) земельної ділянки та впевнилися в юридичній чистоті земельного активу (якщо ні - радимо в обов'язковому порядку проводити legal due diligence кожної земельної ділянки, яку ви вирішили придбати. Ця опція допоможе вам убезпечити себе від негативних наслідків купівлі проблемного земельного активу, у тому числі можливої втрати права власності на нього).

6. Ви контролюєте загальну площу придбаних у власність земельних ділянок (концентрацію земельного банку) до 100 га.

Якщо ви дотрималися всіх рекомендацій і виконали всі пункти, значить ви готові до покупок на ринку землі.

III. Договір купівлі-продажу земельної ділянки та його умови

Питання щодо укладення договорів купівлі-продажу земельних ділянок прямо врегульовані Главою 54 Цивільного кодексу України та положеннями ст. ст. 130, 131 Земельного кодексу України. В цьому розділі ми будемо детально розглядати умови договорів купівлі-продажу земель приватної власності (без проведення земельного аукціону).

Для належного укладення між сторонами договору купівлі-продажу земельної ділянки рекомендуємо дотримуватися наступних вимог.

A. Форма договору:

 • письмова форма з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією переходу права власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

B. Обов'язкова наявність в договорі таких положень (відомостей):

 • назва сторін (прізвище, ім'я та по батькові громадянина Україна);

 • вид угоди (договір купівлі-продажу земельної ділянки);

 • предмет угоди (земельна ділянка з визначенням місця розташування, площі, цільового призначення, складу угідь, правового режиму тощо);

 • документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку (документ, який посвідчує право власності продавця земельної ділянки);

 • відомості про відсутність заборон на відчуження земельної ділянки (інформація з відкритих джерел та державних реєстрів, яку отримує нотаріус в порядку перевірки сторін та земельної ділянки);

 • відомості про відсутність або наявність обмежень щодо використання земельної ділянки за цільовим призначенням (застава, оренда, сервітути тощо);

 • права та обов'язки сторін за договором (обов'язковий для сторін передбачений перелік взаємних прав та обов'язків);

 • кадастровий номер земельної ділянки (послідовність цифр та знаків, яка присвоюється земельній ділянці під час її державної реєстрації в Державному земельному кадастрі);

 • момент переходу до покупця права власності на земельну ділянку (момент державної реєстрації за покупцем права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень або визначення або передбачений в договорі обставина (момент) з настанням якої до покупця переходитиме право власності на земельну ділянку).

C. Ціна договору:

 • не нижча за показники нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

D. Безготівковий розрахунок за договором:

 • розрахунки за договором купівлі-продажу здійснюються між сторонами виключно в безготівкової форми.

E. Документальне підтвердження покупцем чистоти походження коштів:

 • наявність у набувача права власності на земельну ділянку документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Приймати участь на першому етапі або не приймати участь - кожен вирішує самостійно, однак юридична обізнаність сторін майбутніх цивільно-правових угод дозволить мінімізувати та локалізувати проблеми ринку землі вже на першому етапі та дозволить законодавцю оперативно реагувати на проблематику прийняттям законів і підзаконних нормативно-правових актів. До впровадження законодавчих змін основним каталізатором розвитку ринку землі буде судова практика і позиції Верховного Суду.

Джерело: biz.ligazakon.net

Ваш вибір 'Нічого сказати'.


Ціни на молоко: безпрецедентна стабільність vs найгірша економіка виробництва за 4 роки

Про це повідомляє головний аналітик Асоціації виробників молока Володимир Андрієць.

Враховуючи, що ціни застигли на своєму останньому піку і пропустили традиційний етап весняного зниження, можна було б стверджувати, що для сторони виробників сировини це є бонус у вигляді додаткового профіту. Однак не обходиться без «але»: економіка виробництва молока-сировини, за висновками економістів ФАО, є найгіршою за останні чотири роки.

Зокрема, Андрій Ярмак повідомляє, що умовний молочний індекс (УМІ) впродовж перших п`яти  місяців року був другим найменш прибутковими в історії розрахунків УМІ, а в травні індекс впав на 6,6%, що знизило прибутковість виробництва молока на 49% порівняно з травнем минулого року, не зважаючи на стабільність ціни на молоко. Єдина головна причина ― висока вартість компонентів раціонів, що у травні знову подорожчали.

"Наразі часовий проміжок, коли в попередні роки спостерігалося сезонне зниження цін, вже минув. Ціни залишилися стабільними, і головне питання найближчого майбутнього – чи зросте ціна в період традиційного сезонного висхідного тренду? Питання складне, якщо брати до уваги вже не тільки вартість кормового столу, а й внутрішній дефіцит сировини, низьку рентабельність галузі переробки та зростаючий імпорт молочної продукції в Україну. Баланс в такій ситуації, безумовно, визначить оперативна ринкова ситуація, яка буде акцентована на боці переробників у вигляді конкуренції за дефіцитну сировину", - зазначає Володимир Андрієць.

Зараз в ситуації, що склалася, середні ціни без ПДВ залишаються на попередніх рівнях:

екстра ― 10,21 грн./кг,
вищий ― 9,81 грн./кг,
перший ― 9,26 грн./кг.,
середньозважена трьох ґатунків ― 9,76 грн/кг.
Середньоринковий діапазон коливання цін на середні та великі партії молока екстрґатунку по регіонах:

північ та центр ― 9,80-10,5 грн./кг;
південь ― 9,80-10,5;
схід ― 9,75-10,5 грн./кг;
захід ― 9,70-10,45 грн/кг.
Локально існують виключення у вигляді цін, що перевищують середньоринковий діапазон, проте вони є поодинокими.

Ваш вибір 'Нічого сказати'.


Як незаконно обробляються тисячі гектарів радіоактивно забруднених земель

За декілька років після аварії на ЧАЕС, всі землі, що зазнали суттєвого радіоактивного забруднення були поділені на 3 категорії, залежно від рівня забруднення та наявності населення.

Передбачив різний режим подальшого використання цих земель закон "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Окрім зони відчуження, яка повністю розташована у межах Київської області і лише в якій було повністю евакуйоване населення у 1986 році, з господарського обігу були також виведені значні площі земель у Житомирській області, що потрапили до зони безумовного (обов’язкового) відселення, або так званої 2-ї зони радіоактивного забруднення.

Офіційно вилучені з обігу сільськогосподарські землі
Згідно зі згаданим вище законом, на радіоактивно забруднених землях у межах зони безумовного відселення, як і в зоні відчуження, забороняється ведення сільськогосподарської діяльності без спеціального дозволу  Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ).

За даними Головного управління Держгеокадастру в Житомирській області, станом на початок 2016 року на Житомирщині налічувалось понад 33 тисячі гектарів радіоактивно забруднених с/г угідь, які заборонено використовувати у виробництві.

Найбільша їх площа припадала на колишній Народицький район – 22,19 тис. гектарів.

Новіші дані в Держгеокадастру відсутні, а тому будемо орієнтуватись на найсвіжішу офіційну інформацію.

Всі ці землі перебувають у державній власності, юридично не потрапили під приватизацію, і так само не підпадають під передачу у власність громад в рамках підписаного 24 травня закону щодо "дерегуляції земельних відносин".

…, які де-факто активно використовуються
Однак, реальність така, що значна площа цих земель перебуває в господарському обігу вже досить тривалий час, і вона постійно збільшується.

Співставивши межі земельних ділянок 2-ї зони забруднення, кадастрові номери яких було отримано від Держгеокадастру, зі свіжими супутниковими знімками, ми виявили, що значна частина цих земель вже тривалий час використовуються для орного землеробства.

Для прикладу, розглянемо земельні ділянки категорії земель запасу, які розташовані на північ та схід від колишнього містечка Базар (кадастрові номери 1823780400:02:002:0009, 1823786000:04:006:0001, 1823786000:04:004:0001 та інші).

Витяги із земельного кадастру по кожній із цих ділянок показують, що до них застосовується обмеження у використанні "Зона радіоактивно забрудненої території".

Також всі ці ділянки зазначені в переліку вилучених із використання земель, наданому Держгеокадастром у відповідь на запит.

Проте, супутниковий знімок Google показує, що наразі більшість їх території засіяна сільськогосподарськими культурами.

Поруч також обробляються землі приватної та комунальної власності, які не були офіційно включені до 2-ї зони радіоактивного забруднення.

Якщо взяти супутникові знімки за попередні роки, наприклад за 2017, то побачимо схожу картину – вирощування с/г рослин на землях, які офіційно визнані радіоактивно забрудненими і виключеними з господарського використання.

Однак, деякі ділянки почали оброблятись пізніше, але жодна не була вилучена з використання за цей час.

Така сама ситуація і з землями навколо смт. Народичі.

Тільки тут площі залучених у вирощування с/г культур радіаційно забруднених земель значно більші – близько 2,5 тис. га, які обробляються щонайменше із весни 2017 року.  

При цьому, ДАЗВ, у відповідь на наш запит чітко вказало, що "не видавало жодних спеціальних дозволів на ведення сільськогосподарської діяльності на землях зони безумовного відселення". 

А отже, вся сільськогосподарська діяльність в межах цієї зони, зокрема на розглянутих вище ділянках здійснюється незаконно.

Аналогічна ситуація спостерігається і в інших районах Житомирщини.

Наприклад, в Овруцькому районі (у межах до початку 2021 року) ділянки з номерами 1824281300:05:000:0254, 1824281300:05:000:0257, 1824281900:16:000:0398 мають статус радіаційно забруднених і, водночас, розорюються, а ділянка з номером 1823787000:10:000:0003 – частково викошується.

При цьому офіційно, згідно з даними Публічної кадастрової карти, ці ділянки не надані нікому в оренду, і обробляються нелегально.

Тому можна констатувати, що держава абсолютно не виконує своїх функції із забезпечення контролю за природокористуванням на радіаційно забруднених землях, що проявляється не тільки в масових рубках у Чорнобильській зоні, але й у відкритому вирощуванні сільськогосподарських культур та заготівлі сіна на небезпечних радіаційно забруднених землях.

Перспективи заповідання та заліснення радіаційно забруднених земель
Варто додати, що між Базаром та Народичами розташовується Древлянський природний заповідник, який було створено на місці лісів та полів, що зазнали сильного радіоактивного забруднення.

Тому всі села були відселені із цієї території ще на початку 1990-х років.

Ще частину колишніх полів передали в постійне користування Народицькому спецлісгоспу і наразі там вже виріс молодий сосново-березовий ліс, якому не загрожує перетворення на ріллю.

Однак, більшість забруднених сільськогосподарських земель не були включені ані до заповідника, ані до лісгоспу.

Через це, як ми переконались вище, на частині цих земель не було забезпечено належного контролю і почалось їх незаконне використання, за повної відсутності радіологічного контролю продукції (принаймні, офіційного).

На практиці це означає, що в кожного із нас на столі можуть опинитись радіоактивно забрудненні продукти харчування, вживання яких становить загрозу для життя та здоров’я.

В цій ситуації найкращим способом забезпечити збереження решти забруднених с/г земель від залучення в незаконне господарське використання може стати створення на них нових об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Зокрема, біля 10-15 тис. га земель на межі із Древлянським ПЗ (наприклад на захід від с. Базар) варто включити до його складу, при цьому реорганізувавши заповідник у біосферний.

Це забезпечить належну охорону земель з боку служби державної охорони ПЗФ, і водночас дозволить розвивати на цій території туризм.

Адже на покинутих вже майже 30 років землях активно тривають процеси відновлення природних екосистем, і вони можуть "на рівних" конкурувати із Чорнобильською зоною відчуження.

Що стосується земель, які вже були повторно залучені у використання, то питання правомірності цих дій мають вивчити правоохоронні органи та Держгеокадастр, а ДАЗВ та Житомирська ОДА визначити їх подальшу долю.  

При цьому, на першому місці має стояти питання радіаційної безпеки і недопущення продажу забруднених продуктів харчування.

Тому найбільш логічним рішенням була б передача цих земель у постійне користування Народицькому спецлісгоспу з подальшим залісненням – бо інакше немає жодних гарантій, що їх обробіток не буде продовжуватись.

Богдан Кученко, еколог, МБО "Екологія – Право – Людина",

Джерело: УП.Життя

Ваш вибір 'Подобається'.


Ціни на сезонні фрукти: скільки коштуватимуть ранні абрикоси і сливи

На прилавках також починають з'являтися перші абрикоси і сливи, поки що привізні, бо вітчизняні фрукти ще дозрівають. З урахуванням дощів, їх урожай в цьому році буде меншим, ніж передбачали фермери.

Економісти прогнозують, що ціни на вишню, абрикоси, персики і сливи цього літа будуть вищі минулорічного цінника в середньому на 15%. Вартість черешні вже побила європейський рекорд. Кілограм на ринках коштує від 120 до 200 грн, що дорожче, ніж рік тому. Ранній урожай був знищений рясними дощами, але ще залишається надія на більш пізні сорти.

Тим часом полуниця на українських прилавках вже коштує 35-40 грн /кг. Ціни до кінця червня впадуть ще більше, але господині вже зараз можуть починати робити запаси на зиму, адже сезон полуниці зазвичай закінчується дуже швидко.

А ось ціни на ранні овочі - кабачки, спаржу, буряки, капусту поки не радують. За останній тиждень подешевшали тільки огірки, помідори і болгарський перець. Фермери прогнозують падіння цін на овочі на початок липня, коли почнуться збори грунтових сортів.

Джерело: biz.today.uaРеволюція в акцизному оподаткуванні пива спровокує кризу для галузі та втрати для бюджету

2 червня 2021 року було зареєстровано законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України. У законопроекті пропонують діючу ставку акцизу за 1 л пива замінити на ставку за 1 л 100-відсоткового спирту, виходячи з середньозваженої міцності пива за 2019–2020 роки, а також підвищити саму ставку на 5%. Про це йдеться в офіційному повідомленні галузевої компанії "Укрпиво".

На перший погляд логіка зрозуміла: підвищення акцизу має нібито принести більші податкові надходження. Однак детальний аналіз показує зворотнє: підвищення акцизу не лише скоротить надходження в бюджет країни, а й спровокує цілу низку інших проблем: падіння виробництва, скорочення робочих місць у пивній та суміжних галузях, зменшення сплачених податків, активізацію тіньових ринків нелегального міцного алкоголю.

«Ріст ставки акцизу на пиво та зміна підходу до оподаткування без достатнього перехідного періоду може стати не лише галузевою проблемою, а й проблемою для державних фінансів. Революція в оподаткуванні пива не повинна перетворитися у кризу для всіх», — заявила генеральний директор галузевої компанії «Укрпиво» Галина Коренькова.

Як наголошується у повідомленні, вробництво пива скоротиться, імпорт зросте, а кількість робочих місць зменшиться. Пандемія уже спровокувала збитки в галузі. Пивоварна галузь перебуває у стагнації. А в місяці суворих карантинних обмежень продажі кегового пива скоротилися на 66%. Ринок пива просідає, а в 2021 році проблема може ще більше загостритися. Галузь потребує підтримки з боку держави.

"Натомість нам пропонують зміни в Податковий кодекс, які є неприйнятними з кількох причин. По-перше, уряд ініціює зміни в податкове законодавство з огляду на необхідність привести норми власного законодавства у відповідність до Директиви Ради 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 щодо гармонізації структур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої. Однак в Україні акцизний
податок сплачується з кожного виробленого літра пива (2,78 грн) та з його реалізації (5% або близько 1,84 грн). Відтак із літра пива українець сплачує 4,62 грн. Отже, акциз на пиво в Україні вже досяг обов’язкового у ЄС рівня, що складає приблизно 3,07 грн. Якщо врахувати роздрібний акциз, то рекомендовану ставку в ЄС уже перевищено на 50%. При цьому виробничі потужності в галузі завантажені наполовину. Застосовуючи європейський підхід до обліку, важливо також враховувати європейську практику визначення ставок акцизу для алкогольних напоїв.

По-друге, один із основних принципів податкового законодавства України — це принцип стабільності. Законопроект No5600 цей принцип порушує, оскільки Кабмін вніс проект змін до Податково кодексу пізніше за встановлені законом терміни. Це породжує ще одну проблему — відсутність достатнього перехідного періоду. Запропонований законопроект унеможливлює вчасне внесення змін до внутрішніх систем з формування звітності, що найчастіше розробляються третіми сторонами та потребують мінімум 6 місяців із моменту отримання оновлених настанов від Державної податкової служби. Отже, якісне впровадження запропонованої проєвропейської системи можливе не раніше 2022 року.

Різкі докорінні зміни усталеної десятиліттями системи сплати акцизного оподаткування та чергове його підвищення можуть стати потрясінням для галузі пивоваріння та мати негативні наслідки для суспільства. Для того, щоб підтримати галузь, людей, які працюють у ній та у суміжних сферах, а також бюджет країни, ставку акцизу на пиво потрібно зберегти на рівні 2,78 грн за літр у 2021 році, а подальші зміни в податкову систему потрібно вносити відповідно до законодавчо закріплених процедур, термінів та з урахуванням особливостей галузі і коронакризи, з якою довелося зіштовхнутися світові", - наголошується у повідомленні галузевої компанії «Укрпиво».

Ваш вибір 'Подобається'.


Ціни на полуницю почали різко знижуватися

Аналітики української команди EastFruit повідомляють про початок різкого зниження цін на полуницю на ринку. Це пов'язано з поліпшенням погодних умов і високими температурами повітря, які привели до прискорення темпів дозрівання суниці в більшості регіонів України.

Якщо ще недавно в Києві дрібнооптові ціни на полуницю не опускалися нижче 50 грн / кг ($ 1,84 долара США за кг), то вчора її вже можна придбати навіть за 35 грн / кг ($ 1,3). На оптових ринках країни навіть візуально стало помітно різке збільшення кількості пропозицій полуниці, а заводи із заморожування ягід істотно збільшили закупівельну активність. Відзначимо, що оптові ціни на ягоду в південних регіонах приблизно відповідають цінам в Києві, а ось в західному регіоні країні, зокрема, у Львові, полуницю продають в середньому на 7-10 грн / кг дорожче, так як там сезон ще тільки починається , а масово ягода надходить з більш південних регіонів.

Прогноз погоди для України на найближчі дні досить сприятливий, хоча в окремих регіонах як і раніше очікуються опади, але не дуже рясні. Та й температура повітря підвищується. А це означає, що пік збирання полуниці в центральних і північних регіонах може припасти в цьому році на 15-18 червня, коли ціни можуть опуститися до мінімальних показників.